Tag Archives: ไมโครโฟน

ไมโครโฟน

ไมค์แปลงคลื่นเสียงเป็นแรงกดดันกระแสไฟฟ้า ไมค์เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับแปลงพลังงานอะคูสตำหนิกเป็นกำลังไฟฟ้าที่มีลักษณะเหมือนคลื่น ไมค์แปลงคลื่นเสียงเป็นแรงกดดันกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นคลื่นเสียงผ่านลำโพง พวกเขาใช้หนแรกกับโทรศัพท์ต้นและก็เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ ในปี พุทธศักราช 2370 Sir Charles Wheatstone เป็นคนแรกที่ทำเหรียญกลุ่มคำ ไมค์ ในปี 1876 Emile Berliner ได้คิดค้น ไมค์ตัว แรกที่ใช้เป็น เครื่องส่งสัญญาณเสียงโทรศัพท์ ที่งานมหกรรม Centennial ของสหรัฐฯ Emile Berliner ได้มองเห็นโทรศัพท์ของ Bell Company ชี้ให้เห็นแล้วก็ได้แรงจูงใจสำหรับในการค้นหาแนวทางแก้ไข โทรศัพท์ที่ สร้างสรรค์ใหม่ บริษัท โทรศัพท์เบลล์รู้สึกจับใจกับสิ่งที่นักคิดค้นสร้างสรรค์รวมทั้งซื้อสิทธิบัตรไมค์ของ Berliner ราคา 50,000 เหรียญ jumbo jiliในปี คริสต์ศักราช … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , | Comments Off on ไมโครโฟน

ไมโครโฟน

ไมค์ สัญญาณเสียง โดยคำว่าอุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง แอมปลิฟายเอ้อร์ (Amplifier) หรือบางทีอาจเรียกว่า เพาเวอร์แอมปลิฟายเอ้อร์ (Power Amplifier) นั้น เป็นวงจร เครื่อง หรือเครื่องมือทางระบบกระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในการทำหน้าที่ ขยาย สัญญาณเสียง ขนาดเล็ก ให้มีขนาดสัญญาณเสียงที่สูงขึ้น หรือความดังเยอะขึ้น โดยตามอุดมคติ จำเป็นต้องขยายเสียงแล้วให้เสียงเหมือนจริง แม้กระนั้นมีความดังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง โดยเครื่องกระจายเสียง,อุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง หรือ เพาเวอร์แอมปลิฟายเอ้อร์ (Power Amplifier jumbo jiliเครื่องกระจายเสียงแอมปลิฟายเอ้อร์(Amplifier) เครื่องกระจายเสียง หรือเครื่องขยาย สัญญาณเสียง โดยคำว่าอุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง แอมปลิฟายเอ้อร์ (Amplifier) หรือบางทีอาจเรียกว่า เพาเวอร์แอมปลิฟายเอ้อร์ (Power Amplifier) นั้น … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , | Comments Off on ไมโครโฟน