Tag Archives: เครื่องอบผลไม้แห้ง

เครื่องอบผลไม้แห้ง

การอบแห้ง (อังกฤษ: drying) เป็นกรรมวิธีย้ายมวลมีการกำจัดน้ำหรือตัวทำละลายอื่นโดยการระเหยจากของแข็ง ครึ่งของแข็งหรือของเหลว วิธีการนี้มักใช้เป็นแนวทางการผลิตท้ายที่สุดก่อนขายหรือบรรจุหีบห่อสินค้า สินค้าท้ายที่สุดควรเป็นของแข็งก็เลยไตร่ตรองว่า อบแห้งแล้ว ในรูปแผ่นตลอด (อาทิเช่น กระดาษ) ชิ้นยาว (เป็นต้นว่า ไม้) อนุภาค(อาทิเช่น ธัญญาหารหรือเกล็ดข้าวโพด) หรือผง (เป็นต้นว่า ทราย เกลือ ผงล้าง นมผง) บ่อเกิดความร้อนและก็ตัวดึงไอที่ผลิตขึ้นจากขั้นตอนการดังที่กล่าวถึงมาแล้วมักเกี่ยวด้วย ในสินค้าชีวภาพอย่างของกิน เมล็ดพืชรวมทั้งเภสัชภัณฑ์อย่างวัคซีน น้ำเป็นตัวทำละลายที่จำต้องกำจัดเกือบทั้งหมดชนิดของการอบแห้งพิเคราะห์การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของแข็งแฉะกับก๊าสร้อนเป็นมาตรฐานสำหรับในการแบ่ง การอบแห้งแบบไหลเวียนผ่านผิว (CrossCirculation drying)เป็น การอบแห้งที่ความร้อนไหลขนานกับผิวของของแข็ง บางครั้งอาจจะไหลผ่านผิวข้างบนหรือผ่านผิวข้างล่าง หรือผ่านทั้งคู่ด้าน แบบอย่างเครื่องอบแห้งจำพวกนี้หมายถึงเครื่องอบแห้งแบบถาด (tray dryer) สิ่งที่จำเป็นต้องระมัดระวังสำหรับการใช้งาน ควรจะเรียงอุปกรณ์ของแข็งเป็นชั้นเดี่ยว หรือเป็นชั้นบางๆ การอบแห้งแบบไหลเวียนแทรกผ่าน (ThroughCirculation … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , | Comments Off on เครื่องอบผลไม้แห้ง