Tag Archives: สายไฟฟ้า

สายไฟฟ้า

สายไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งกำลังไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไฟฟ้าจะ เป็นตัวนำกำลังไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนกระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สายไฟทำด้วยสารที่ยินยอมให้ไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่าตัวนำไฟฟ้า แล้วก็ตัวนำไฟฟ้าที่ใช้สำหรับในการทำสายไฟเป็นโลหะที่ยินยอมให้ไฟฟ้าผ่านได้ดิบได้ดี ลวดตัวนำแต่ละประเภทยินยอมให้ไฟฟ้าผ่านได้แตกต่างกัน ตัวนำไฟฟ้าที่ยอมไฟฟ้าผ่านได้มากเรียกว่ามีบทนำกระแสไฟฟ้ามากมายหรือมีแรงต้านทานกระแสไฟฟ้าน้อย ลวดตัวนำจะมีแรงต้านทานกระแสไฟฟ้าอยู่ด้วย โดยลวดตัวนำที่มีแรงต้านทานกระแสไฟฟ้ามากมายจะยอม ให้ไฟฟ้าผ่านได้น้อย จำพวกของสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าแบ่งได้ 2 ประเภทเป็นสายไฟแรงกดดันต่ำ และก็ สายไฟแรงกดดันสูง jumbo jiliสายไฟฟ้าแรงกดดันต่ำ (Low Voltage Power Cable) เป็นสายไฟที่ใช้กับแรงกดดันไม่เกิน 750 โวลต์ เป็นสายห่อฉนวน ทำจากทองแดงหรืออะลูมิเนียม โดยปกติเป็นสายทองแดงสายขนาดเล็กจะเป็นตัวนำคนเดียว แม้กระนั้นสายขนาดใหญ่เป็นตัวนำตีเกลียว อุปกรณ์ฉนวนที่ใช้กับสายแรงกดดันต่ำเป็น Polyvinyl Chloride (PVC) แล้วก็ CrossLinked Polyethylene (XLPE) สายไฟฟ้าตาม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม112531 … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , | Comments Off on สายไฟฟ้า