Tag Archives: กล่องรับสัญญาณ

กล่องรับสัญญาณ

กล่องรับสัญญาณ หรือที่รู้จักกันในชื่อ กล่องเคเบิล เป็นวัสดุข้อมูลที่โดยปกติจะมีเครื่องรับสัญญาณทีวีเข้ามารับสัญญาณรวมทั้งแสดงผลลัพธ์ไปยังทีวี แล้วก็แหล่งสัญญาณด้านนอก เปลี่ยนแปลงสัญญาณต้นทางเป็นรายละเอียดในแบบซึ่งสามารถแสดงบนจอทีวีหรือวัสดุอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์อื่นๆใช้ในทีวีผ่านสายเคเบิล ทีวีผ่านดาวเทียม แล้วก็ทีวีภาคพื้นดิน เหมือนกันกับการใช้แรงงานอื่นๆตามลอสแอนเจลิสไทมส์ ค่าใช้สอยสำหรับผู้ให้บริการเคเบิลทีวีในสหรัฐ เฉพาะกล่องรับสัญญาณ อยู่ระหว่าง 150 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับกล่องเบื้องต้น ถึง 250 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับกล่องที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในปี คริสต์ศักราช 2016 ผู้สมัครสมาชิกทีวีแบบเสียค่ารับดู โดยเฉลี่ยแล้วจ่าย 231 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เพื่อเช่ากล่องรับสัญญาณจากผู้ให้บริการเคเบิลทีวี jumbo jiliแหล่งสัญญาณบางทีอาจเป็น สายเคเบิลอีเทอร์เน็ต, จานที่มีไว้สำหรับเพื่อรับสัญญาณดาวเทียม, สายวัวแอกเชียล (มอง ทีวีผ่านสายเคเบิล), สายโทรศัพท์ (รวมทั้งการเชื่อมต่อเทคโนโลยีติดต่อผ่านสายความเร็วสูง), การติดต่อสื่อสารบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า (BPL) และยังรวมไปถึงเสาอากาศวีเอชเอฟหรือยูเอชเอฟปกติ รายละเอียดในบริบทนี้บางทีอาจเป็น … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , | Comments Off on กล่องรับสัญญาณ