เครื่องฟอกอากาศแบบพกพาชนิดไอออน

เครื่องไม้เครื่องมือกรองอากาศ (Air filter) เป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่มีสิ่งที่เป็นไยที่แยกสารดังเช่นฝุ่นผง, ละอองเกษรดอกไม้, รา รวมทั้ง แบคทีเรีย จาก อากาศ ส่วนอุปกรณ์กรองอากาศเคมีจะมีตัวซึมซับ หรือ ตัวกระตุ้นปฏิกิริยาที่ใช้ในลัษณะของการขจัดสิ่งสกปรกที่ลอยตัวกลางอากาศเป็นต้นว่าสารอินทรีย์ไอระเหย (Volatile organic compound หรือ VOC) หรือ โอโซน เครื่องใช้ไม้สอยกรองอากาศใช้ในสถานที่ที่ประสิทธิภาพของอากาศเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบระบายอากาศภาพในตึกหรือด้านในเครื่องยนต์กลไกการรีบปฏิกิริยา ( Catalysis)เป็นวิธีการทำให้ปฏิกิริยากำเนิดเร็วขึ้น โดยการใส่วัตถุที่ทำให้ปฏิกิริยาเปลี่ยนความเร็วเรียกว่า ซึ่งการรีบปฏิกิรยาจะไม่เป็นผลต่อสินค้าเมื่อจบปฏิกิริยา มีหมดทั้งตัวรีบปฏิกิริยาทางเคมี ยกตัวอย่างเช่น โลหะ รวมทั้งตัวกระตุ้นปฏิกิริยาทางชีวภาพ ตัวอย่างเช่น โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี

jumbo jili
ในปี คริสต์ศักราช 1835 เยินส์ ยาคอบ กางร์ซีเลียส (Jon Jacob Berzelius) (บางบุคคลจะรู้จักกันในชื่อ โจนส์ ยาคอบ เบอร์สิเลียส) เสนอคำว่า ตัวกระตุ้นปฏิกิริยาขึ้นมา โดยบอกคำจำกัดความของตัวกระตุ้นปฏิกิริยาว่าเป็นสารที่เพิ่มเติมลงไปในปฏิกิริยาที่ไม่เกิดขึ้นแล้วทำให้ปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นได้ ถัดมาสวาลต์มีความเห็นว่าตัวกระตุ้นปฏิกิริยามีหน้าที่ต่ออัตราความเร็วของปฏิกิริยา ก็เลยเสนอนิยามของตัวกระตุ้นปฏิกิริยาใหม่ว่าเป็นสารที่เปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วของปฏิกิริยาโดยตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลง และก็จะได้กลับคืนเมื่อปฏิกิริยาหมด นอกจากนั้นเขายังเสนอว่าตัวกระตุ้นปฏิกิริยาแปลงอัตราความเร็วของปฏิกิริยาโดยไม่เป็นผลกระทบต่อตำแหน่งของสมดุล เพราะเหตุว่าตัวกระตุ้นปฏิกิริยาจะรีบปฏิกิริยาไปด้านหน้ารวมทั้งปฏิกิริยาย้อนกลับด้วยอัตราความเร็วเสมอกัน ได้แก่ Ni แล้วก็ Pt เป็นตัวรีบปฏิกิริยาการกำจัดไฮโดรเจน (dehydrogenation) ที่ดี

สล็อต
ตัวกระตุ้นปฏิกิริยาเอกจำพวกเป็นตัวรีบที่มีสถานะเดียวกันกับตัวทำปฏิกิริยา แม้กระนั้นกลไกสำหรับการรีบต่างกันกับตัวกระตุ้นปฏิกิริยาพิพิธประเภท (Homogeneous catalyst) โดยทั่วไปตัวกระตุ้นปฏิกิริยาที่มีเนื้อเดียวกัน จะมีการละลายในตัวทำละลายที่สมควร แบบอย่างหนึ่งของตัวกระตุ้นปฏิกิริยาที่มีเนื้อสารเดียวกันกับตัวทำละลายเป็น ไอออนไฮโดรเจน (H+) ในเอสเทอร์ของกรดคาร์โบซีลิก ยกตัวอย่างเช่นวิธีการทำปฏิกิรยาที่นำไปสู่เมทิลอะซีเตต จากกรดแอซีติเตียนกรวมทั้งเมทานอ การรีบปฏิกิริยาที่สารเริ่มแล้วก็ตัวกระตุ้นมีวัฏภาคแตกต่างกัน เรียกว่า การรีบปฏิกิริยาพิพิธชนิด (heterogeneous catalysis) ปฏิกิริยาพิพิธจำพวกส่วนมากนิยมใช้ตัวกระตุ้นที่เป็นของแข็งสำหรับเพื่อการรีบปฏิกิริยาที่มีสารเริ่มที่อยู่ในวัฏภาคก๊าซหรือของเหลว ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยากันที่ผิวของตัวปฏิกิริยาที่หลักๆในอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีจะใช้การรีบปฏิกิริยาพิพิธจำพวก ได้แก่ การสังเคราะห์แอมโมเนีย การสร้างกรดไนตริก รวมทั้งการสร้างตัวกระตุ้นกำจัดไอเสีย ฯลฯ

สล็อตออนไลน์
ตัวกระตุ้นปฏิกิริยาโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี สำหรับการเกิดปฏิกิริยาอะไรก็ตาม จะต้องอาศัยพลังงานปริมาณหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้สารไปสู่ภาวะแปลง (Transition state) พลังงานที่เพิ่มเข้าไปนี้เรียกว่า พลังงานกระตุ้น (Activation energy) ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทางเคมีทุกประเภทควรต้องผ่านภาวะเปลี่ยนแปลงนี้ก่อนจะแปรไปเป็นผลิตผลของปฏิกิริยา การที่โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีสามารถรีบปฏิกิริยาให้กำเนิดได้เร็วขึ้นเพราะ โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีจะไปลดระดับพลังงานที่ใช้เพื่อสำหรับการกระตุ้นให้สารอยู่ในภาวะแปลง ทาให้สารที่ทาปฏิกิริยาขึ้นไปอยู่ในภาวะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ช่องทางที่กำลังจะได้ผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาก็เลยมีมากยิ่งกว่าปฏิกิริยาที่ไม่มีตัวกระตุ้น แต่ว่าพลังงานของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะไม่เปลี่ยนแปลง

jumboslot
ตัวกระตุ้นปฏิกิริยาเป็นประโยชน์มากมายอีกทั้งในชีวิตประจำวันและก็ในขั้นตอนการอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น การย่อยของอาหารภายในร่างกายใช้โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีหลายอย่างเป็นตัวรีบปฏิกิริยา การสร้างแอมโมเนียเหล็กเป็นตัวรีบปฏิกิริยา ในขั้นตอนเพิ่มเติมไฮโดรเจนแก่สารอินทรีย์ใช้นิกเกิลเป็นตัวรีบปฏิกิริยา แล้วก็ในแนวทางการแตกสลายไฮโดรคาร์บอนสำหรับการกลั่นน้ำมันใช้ซิลิคอนไดออกไซด์แล้วก็อะลูมิเนียมออกไซด์เป็นตัวรีบปฏิกิริยาการใช้ตัวกระตุ้นปฏิกิริยาเพื่อช่วยทำให้ปฏิกิริยากำเนิดเร็วขึ้นจะต้องพิจารณาถึงต้นเหตุหลายประเภท ดังเช่น ความปลอดภัย ความยากง่ายสำหรับการแยกตัวรีบปฏิกิริยาออกมาจากสินค้า และก็ราคาของตัวกระตุ้นปฏิกิริยา

slot

This entry was posted in Slot and tagged , . Bookmark the permalink.